Patientsikkerhed

Din sikkerhed er 1. prioritet

Patienter, der undersøges og behandles i klinikken er omfattet af den offentlige patientforsikring, hvis man er privat patient er man omfattet af lægeansvarsforsikring via TRYG forsikring.

Klinikkens personale er omfattet af erhvervsansvarsforsikring.

Undersøgelse og behandling følger etablerede kliniske retningslinjer, som forefindes i klinikken.

Instrumenthåndtering/sterilisation: Tørsterilisering hvor instrumenterne varme steriliseres.

Sterilisationskontrol: Indicator system.

Endoskopsterilisation: Cleantop.

Akkreditering: Klinikken er i 2016 og 2019 blevet akkrediteret uden anmærkninger iht. Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM.

Henvisning

Sygesikringsgruppe I
Patienter modtages efter henvisning fra praktiserende læge, og afregning sker direkte med sygesikringen.

Sygesikringsgruppe II
Der kræves ingen henvisning.
Klinikken afregner med sygesikring, og herudover afkræves et særskilt honorar.

Privatpatienter betaler selv det fulde honorar.